Ngày đăng tin: 05/11/2016 - Ngày cập nhật: 06/07/2017
Cần sang nhượng Khu du lịch nghỉ dưỡng Đại Lộc (#13707)

CẦN SANG NHƯỢNG DỰ ÁN "SUỐI KHOÁNG NÓNG" ĐẠI LỘC: 

Khu du lịch sinh thái tắm khoáng nóng, nghỉ dưỡng... 
- Địa chỉ: Thôn Thái Sơn, Xã Đại Hưng, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam.
- Vị trí: Khu vực trải dài từ Đồng bằng lên sườn Núi cao (Thái Sơn), nằm cùng dãy Núi Hoàng Liên Sơn (núi Thái Sơn - ngay Dự án, núi "Bà Nà Hill" và núi Thần Tài tạo thành hình Tam giác); Gần đường Quốc lộ, cách TP. Đà Nẵng 50km và Hội An.
- Đặc điểm: Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và dịch vụ văn phòng - Tắm khoáng nóng, tắm bùn, nghỉ ngơi cuối tuần hay văn phòng làm việc di động; Phong cảnh núi non thơ mộng lãng mạng. 
- Ưu điểm: Gần Đà Nẵng và Hội An nên sẽ đón nhiều Du khách nước ngoài; Sẽ có dịch vụ văn phòng cho Nhân viên của các công ty thay đổi Không khí và không gian làm việc vào cuối tuần. Và là điểm nghỉ ngơi cuối tuần của Du khách trong nước.
- Tổng diện tích: 7.5 ha - 750,000 m2 (Xem sổ đỏ đính kèm). 
- Giá sang nhượng: khoản 35,000,000,000 đ (Thương lượng) 

Muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ: 
(see the link: https://vk.com/dautubatdongsan?w=wall222932213_625%2Fall)
Mr. Victor Tran - Business Director 
VIPC Hội đầu tư Bất động sản ngoại Việt Nam 
Call.: +84 919517958 or 1268999179 
Email: thangsony08@gmail.com 
Skype: thangfuji 
www.dautubatdongsan.vn

 


PROJECT FOR SALES: "HOT MINERAL WATER FOR BATHING" DAI LOC RESORT

Ecotourism Zone for bathing Hot mineral water and mineral mud; for relaxing at the weekends... 
- Address: Village Thai Son, Dai Hung Commune, Dai Loc District, Quang Nam Province. 
- Features: Area stretching from the plains to the mountains, The Thai Son mountain is in Hoang Lien Son mountains range together "Ba Na Hill" mountain and God of wealth mountain (3 peaks together formed Triangle); It's near The Road, from 50km to Danang City and Hoian City.
- Avantage: Near Hoian City and Danang City, so Foreign Travelers go here; Office Service for Officers to work at the weekends (they want to change working space) or Mobile offices; For Local travelers relax... Romantic and Wonderful mountain scenery, fresh Air.
- Total area: 7.5 ha - 750,000 m2 (see Photo of Certificates of land use rights). 
- Sales price: about 1,500,000 US Dollars (Negotiable) 
For more details, please contact: Please see above. 


ПРОЕКТ ДЛЯ ПРОДАЖИ: "ГОРЯЧАЯ ВОДА ДЛЯ МИНЕРАЛЬНЫХ купании" DAI LOC КУРОРТ 

Экотуризм зона для купания горячей минеральной воды и минеральной грязи; для отдыха в выходные дни ... 
- Адрес: деревня Тhai Son, Dai Hung Коммуна, Dai Loc района, Quang Nam провинции. 
- Особенности: простирается от равнин до гор, гора тайский Hoang Lien Son в горах дальности вместе "Ba Na Хилл" горы и горный бог богатства (3 вершины вместе образуется треугольник); Это недалеко от дороги, в 50 км от Hoian в город Danang и города. 
- Авантаж: Недалеко от города Hoian и Danang города, так что иностранные путешественники идут сюда; Обслуживание офисов для сотрудников, чтобы работать в выходные дни (они хотят изменить рабочее пространство) или мобильных офисов; Для местных путешественников отдохнуть... Pомантический и прекрасные горные пейзажи, свежий воздух.
- Общая площадь: 7,5 га - 750 000 м2 (см Фотография сертификатов прав землепользования). 
- Цена продажи: около 1 500 000 долларов США (договорная) 
Для получения более подробной информации, пожалуйста, обращайтесь: Пожалуйста, смотрите ПРОЕКТ ДЛЯ ПРОДАЖИ: "ГОРЯЧАЯ ВОДА ДЛЯ МИНЕРАЛЬНЫХ купании" DAI LOC КУРОРТ 

Экотуризм зона для купания горячей минеральной воды и минеральной грязи; для отдыха в выходные дни ... 
- Адрес: деревня Тhai Son, Dai Hung Коммуна, Dai Loc района, Quang Nam провинции. 
- Особенности: простирается от равнин до гор, гора тайский Hoang Lien Son в горах дальности вместе "Ba Na Хилл" горы и горный бог богатства (3 вершины вместе образуется треугольник); Это недалеко от дороги, в 50 км от Hoian в город Danang и города. 
- Авантаж: Недалеко от города Hoian и Danang города, так что иностранные путешественники идут сюда; Обслуживание офисов для сотрудников, чтобы работать в выходные дни (они хотят изменить рабочее пространство) или мобильных офисов; Для местных путешественников отдохнуть... Pомантический и прекрасные горные пейзажи, свежий воздух.
- Общая площадь: 7,5 га - 750 000 м2 (см Фотография сертификатов прав землепользования). 
- Цена продажи: около 1 500 000 долларов США (договорная) 
Для получения более подробной информации, пожалуйста, обращайтесь: Пожалуйста, смотрите выше.


Giá
35,000,000,000
Diện tích
750000m2
Liên hệ với người đăng tin
Nội dung
Tên
Email
Điện thoại
Du thuyền 5 sao
Ads banner of dautubatongsan1
banner Vitamin C