Ngày đăng tin: 17/07/2017 - Ngày cập nhật: 17/07/2017
Bán nhà Mặt tiền Phạm Văn Bạch, Tân Bình; DT: 3,5–7 x 29m, L 120m2; Giá 6 tỷ - bđs madani (#20869)

Quận Tân Bình: 300m2, 400m2, 500m2, 600m2, 700m2, 800m2, 900m2, 1000m2, 2000m2, 3000m2, 4000m2, 5000m2, 6000m2, 7000m2, 8000m2, 9000m2, 100000m2

Tel: 0934130093 – www.batdongsanmadani.com

Bán nhà Mặt tiền Hồng Hà, P.2, Q.Tân Bình; DT: 6 x 20m, 1 Lầu; Giá: 16 tỷ

Bán nhà Mặt tiền Cống Lở, P.15, Q.Tân Bình; DT: 610m2; Giá: 20 tỷ

Bán nhà Mặt tiền Lê Minh Xuân, P.7, Q.Tân Bình; DT: 4,4 x 25,5m, Lửng; Giá: 18,5 tỷ

Bán nhà Mặt Tiền Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình; DT: 3,7 x 18m, 5 Lầu; Giá: 10 tỷ

Bán nhà Mặt Tiền Âu Cơ, P.10, Q.Tân Bình; DT: 5,5 x 21,5m; Giá: 10 tỷ

Bán nhà Mặt Tiền Lê Bình, P.4, Q.Tân Bình; DT: 6 x 17m, 2 Lầu; Giá: 12,5 tỷ

Bán nhà Mặt Tiền Tân Hải, P.13, Q.Tân Bình; DT: 6,4-8 x 18m, 3 Lầu, 30P; Giá: 18,5 tỷ

Bán nhà Mặt Tiền Trường Chinh, P.13, Q.Tân Bình; DT: 5,8 x 38m; Giá: 19,5 tỷ

Bán nhà Mặt Tiền Bàu Cát, P.12, Q.Tân Bình; DT: 5,2 x 18,5m, 3 Lầu; Giá: 17 tỷ

Bán nhà Mặt Tiền Bàu  Cát, P.14, Q.Tân Bình; DT: 4 x 18m, 2 Lầu; Giá: 11 tỷ

Bán nhà Mặt Tiền Bùi Thị Xuân, P.3, Q.Tân Bình; DT: 4 - 5,5 x 17m, 1 Lầu; Giá: 5,5 tỷ

Bán nhà Hẻm Hậu Giang, P.4, Q.Tân Bình; DT: 6,5 x 22m, 3 Lầu; Giá: 12,5 tỷ

Bán nhà Hẻm Cộng Hòa, P.12, Q.Tân Bình; DT: 4,8 x 17m, 2 Lầu; Giá: 7,6 tỷ

Bán nhà Mặt tiền Ngô Thị Thu Minh, P.2, Q.Tân Bình; DT: 4 x 23m, 4 Lầu; Giá: 15 tỷ

Bán nhà 2 Mặt tiền Phan Sào Nam, P.11, Q.Tân Bình; DT: 4 x 24m, 1 Lầu; Giá: 12 tỷ

Bán nhà Mặt tiền Cộng Hòa, P.12, Q.Tân Bình; DT: 4,8 x 28m, 3 Lầu; Giá: 25 tỷ

Bán nhà Mặt tiền Hoàng Văn Thụ, P.4, Q.Tân Bình; DT: 4,6-5 x 20m, 4 Lầu; Giá: 17 tỷ

Bán nhà Hẻm 5m Thành Mỹ, P.8, Q.Tân Bình; DT: 5-6 x 15m= 78m2, 1 Lầu; Giá: 9 tỷ

Bán nhà Mặt tiền Hồng Lạc, P.11, Q.Tân Bình; DT: 4 x 15m, 3 Lầu; Giá: 7,7 tỷ

Bán nhà Hẻm 8m Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình; DT: 7 x 37m, 1 Lầu; Giá: 19 tỷ

Bán nhà Mặt tiền Hồng Lạc, P.11, Q.Tân Bình; DT: 7,5 - 12 x 30m; Giá: 23 tỷ

Bán nhà Mặt tiền Giải Phóng, P.4, Q.Tân Bình; DT: 5 x 20m, Hầm, 5 Lầu; Giá: 12 tỷ

Bán nhà Mặt tiền Lưu Nhân Trú, P.5, Q.Tân Bình; DT: 6 x 20m, 4 Lầu; Giá: 10 tỷ

Bán nhà Mặt tiền Tự Lập, P.4, Q.Tân Bình; DT: 5 x 20m, Hầm, 4 Lầu; Giá: 14,5 tỷ

Bán nhà Mặt tiền Bùi Thị Xuân, P.2, Q.Tân Bình; DT: 310m2, 32P; Giá: 19 tỷ

Bán nhà Mặt Tiền Trường Chinh, P.13, Q.Tân Bình; DT: 4 x 30m; Giá: 12 tỷ

Bán nhà Hẻm Đặng Lộ, P.7, Q.Tân Bình; DT: 4,9 x 20m; Giá: 5,8 tỷ

Bán nhà Hẻm Đặng Lộ, P.7, Q.Tân Bình; DT: 5,5  x 20m; Giá: 5,5 tỷ

Bán nhà Hẻm 6m Cộng Hòa, P.12, Q.Tân Bình; DT: 4 x 23,3m; 2 Lầu; Giá: 8,2 tỷ

Bán nhà 2 Mặt Tiền Âu Cơ, P.10, Q.Tân Bình; DT: 5,2  x 21,5m; Giá: 10 tỷ

Bán nhà 2 Mặt Tiền Tân Sơn, P.15, Q.Tân Bình; DT: 9 x 25,5m; Giá: 20 tỷ

Bán nhà Mặt Tiền Nhất Chi Mai, P.13, Q.Tân Bình; DT: 4,6 x 28m; Giá: 11,5 tỷ

Bán nhà Mặt Tiền Yên Thế, P.2, Q.Tân Bình; DT: 4,5 x 22m, 2 Lầu; Giá: 10,5 tỷ

Bán nhà Mặt Tiền Lê Duy Nhuận, P.12, Q.Tân Bình; DT: 4 x 19m, 2 Lầu; Giá: 6,7 tỷ

Bán nhà Hẻm Trường Sơn, P.4, Q.Tân Bình; DT: 150m2, 3 Lầu; Giá: 12,5 tỷ

Bán nhà Mặt tiền Nguyễn Bá Tuyển, P.12, Q.Tân Bình; DT: 4 – 5 x 30m; Giá: 12,5 tỷ

Bán nhà Hẻm 8m Bạch Đằng, P.2, Q.Tân Bình; DT: 8,4 x 29,5m; Giá: 17,5 tỷ

Bán nhà Mặt tiền Bắc Hải, P.6, Q.Tân Bình; DT: 5,2 x 23m, Gác; Giá: 12 tỷ

Bán nhà Hẻm cụt 4m Lê Văn Sỹ, P.1, Q.Tân Bình; DT: 10 x 30m. Gác; Giá: 22 tỷ

Bán nhà Hẻm 6m Bạch Đằng, P.2, Q.Tân Bình; DT: 200m2, 2 Lầu, Gara; Giá: 15 tỷ

Bán nhà Hẻm 6m Quách Văn Tuấn- K300, Q.Tân Bình; DT: 5 x 18,7m, 2 Lầu; Giá: 9,5 tỷ

Bán nhà 2 mặt hẻm Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình; DT: 3,8 x 17m, 4 Lầu; Giá: 6,9 tỷ

Bán nhà Hẻm 6m Đồng Xoài, P.13, Q.Tân Bình; DT: 3,5 x 8m, 2 Lầu; Giá: 5,5 tỷ

Bán nhà 2 mặt tiền Tân Sơn, P.15, Q.Tân Bình; DT: 4 x 25m; Giá: 8 tỷ

Bán nhà 2 mặt tiền Cộng Hòa, P.4, Q.Tân Bình; DT: 5,3 x 27m, 2 Lầu; Giá: 24 tỷ

Bán nhà mặt tiền Hồng Hà, P.2, Q.Tân Bình; DT: 4,6 x 19m, 3 Lầu; Giá: 16,5 tỷ

Bán nhà mặt tiền Lê Minh Xuân, P.8, Q.Tân Bình; DT: 4,6 x 16m, 1 Lầu; Giá: 29,5 tỷ

Bán nhà mặt tiền Phạm Văn Bạch, P.15, Q.Tân Bình; DT: 4 x 24m; Giá: 7 tỷ

Bán nhà mặt tiền Nhất Chi Mai, P.13, Q.Tân Bình; DT: 4,6 x 28m; Giá: 11,5 tỷ

Bán nhà 2 mặt hẻm Bùi Thị Xuân, P.5, Q.Tân Bình; DT: 4,5 x 22m; Giá: 8 tỷ

Bán nhà mặt tiền Nguyễn Trọng Tuyển, Q.Tân Bình; DT: 4,7 x 26m, 3 Lầu; Giá: 14,5 tỷ

Bán nhà mặt tiền Nhất Chi Mai, P.13, Q.Tân Bình; DT: 65m2, 2 Lầu; Giá: 6,7 tỷ

Bán nhà Hẻm 6m Thành Mỹ, P.8, Q.Tân Bình; DT: 88m2, 1 Lầu; Giá: 10 tỷ

Bán nhà mặt tiền Lạc Long Quân, P.8, Q.Tân Bình; DT: 70m2, Gác; Giá: 10,3 tỷ

Bán nhà 2 mặt tiền Tân Sơn, P.15, Q.Tân Bình; DT: 8,5 x 29,5m, 2 Lầu; Giá: 17 tỷ

Bán nhà 2 mặt tiền Phạm Văn Bạch, P.15, Q.Tân Bình; DT: 5,7 x 18m; Giá: 9 tỷ

Bán nhà mặt tiền Trường Chinh, P.15, Q.Tân Bình; DT: 10 x 30m, 4 Lầu; Giá: 44 tỷ

Bán nhà 2 mặt tiền Phạm Văn Bạch, P.15, Q.Tân Bình; DT: 5,7 x 23m; Giá: 11,8 tỷ

Bán nhà mặt tiền Tự Lập, P.4, Q.Tân Bình; DT: 6 x 25m; 2 Lầu; Giá: 10 tỷ

Bán nhà mặt tiền Thép Mới, P.12, Q.Tân Bình; DT: 6 x 34m; 1 Lầu; Giá: 15,5 tỷ

Bán nhà mặt tiền Phan Huy Ích, Q.Tân Bình; DT: 1240m2; 7 Lầu cao cấp; Giá: 150 tỷ

Bán nhà mặt tiền Trường Chinh, P.13, Q.Tân Bình; DT: 9 x 36m, 1 Lầu; Giá: 36 tỷ

Bán nhà mặt tiền Trường Chinh, P.13, Q.Tân Bình; DT: 14 x 36m, 4 Lầu; Giá: 65 tỷ

Bán nhà 2 mặt tiền Phạm Văn Bạch, P.15, Q.Tân Bình; DT: 4 x 23m, 2 Lầu; Giá: 8,6 tỷ

Bán nhà 2 mặt tiền Lạc Long Quân, P.8, Q.Tân Bình; DT: 4 – 4,2 x 28m, 1 Lầu; Giá: 35 tỷ

Bán nhà 2 mặt tiền Tân Xuân, P.8, Q.Tân Bình; DT:  4 x 28m, 1 Lầu; Giá: 35 tỷ

Bán nhà mặt tiền Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình; DT: 12 -17 x 42m= 580m2; Giá: 82 tỷ

Bán nhà mặt tiền Phạm Phú Thứ, P.13, Q.Tân Bình; DT: 160m2; 1 Lầu; Giá: 25 tỷ

Bán nhà mặt tiền Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình; DT: 5,9 x 33,2m; 1 Lầu; Giá: 41 tỷ

Bán nhà Hẻm xe hơi Đồng Xoài, P.13, Q.Tân Bình; DT: 330m2; 1 Lầu; Giá: 22 tỷ

Bán nhà mặt tiền Trường Chinh, P.15, Q.Tân Bình; DT: 11 x 24m= 260m2; Giá: 21 tỷ

Bán nhà mặt tiền Cộng Hòa, P.4, Q.Tân Bình; DT: 9,5 x 37m; Hầm 7 Lầu; Giá: 66 tỷ

Bán nhà mặt tiền Trường Chinh, P.12, Q.Tân Bình; DT: 9,2 x 42m; 1 Lầu; Giá: 45 tỷ

Bán nhà mặt tiền Hoàng Hoa Thám, P.13, Q.Tân Bình; DT: 8 x 37m; 1 Lầu; Giá: 33 tỷ

Bán nhà mặt tiền Út Tịch, P.4, Q.Tân Bình; DT: 245m2 nở hậu chữ L; Giá: 36 tỷ

Bán nhà mặt tiền Bàu Cát 2, P.12, Q.Tân Bình; DT: 12 x 16m; 5 Lầu; Giá: 25 tỷ

Bán nhà Hẻm 6m Cộng Hòa, P.12, Q.Tân Bình; DT: 5 x 17m, 3 Lầu; Giá: 7,5 tỷ

Bán nhà Hẻm Xuân Diệu, P.4, Q.Tân Bình; DT: 4 x 20m; Giá: 6,5 tỷ

Bán nhà 2 Mặt tiền Hoàng Việt - Út Tịch, Q.Tân Bình; DT: 6 x 16m, 4 Lầu; Giá: 17,8 tỷ

Bán nhà Mặt Tiền Trương Công Định, P.14, Q.Tân Bình; DT: 4 x 17m; Giá: 8,5 tỷ

Bán nhà Mặt Tiền Dân Trí, P.6, Q.Tân Bình; DT: 4 x 35m, 2 Lầu; Giá: 8,5 tỷ

Bán nhà Mặt Tiền Đồng Xoài, P.13, Q.Tân Bình; DT: 5 x 18m, 3 Lầu; Giá: 9,5 tỷ

Bán nhà Mặt Tiền Bàu Bàng, P.13, Q.Tân Bình; DT: 11–15 x 57m, 2H, 5L; Giá: 35 tỷ

Bán nhà Hẻm 6m Phạm Văn Hai, P.1, Q.Tân Bình; DT: 4,4 x 26m; Giá: 9 tỷ

Bán nhà Hẻm 6m Âu Cơ, P.14, Q.Tân Bình; DT: 4 x 23,5m; Giá: 5 tỷ

Bán nhà Hẻm 6m Yên Thế, P.2, Q.Tân Bình; DT: 4,2 x 17,5m, Cấp 3; Giá: 5,5 tỷ

Bán nhà Mặt tiền Lý Thường Kiệt, P.7, Q.Tân Bình; DT: 4 x 25m; Giá: 18 tỷ

Bán nhà Mặt tiền Cửu Long, P.2, Q.Tân Bình; DT: 10 x 30m, Hầm, 7 Lầu; Giá: 55 tỷ

Bán nhà Hẻm 6m Trương Công Định, P.14, Q.Tân Bình; DT: 5 x 22m; Giá: 7,5 tỷ

Bán nhà Mặt tiền Hồng Lạc, P.10, Q.Tân Bình; DT: 5,5 x 18m; Giá: 11 tỷ

Bán nhà Mặt tiền Hồng Lạc, P.10, Q.Tân Bình; DT: 4,5 x 24m, 3 Lầu mới; Giá: 11 tỷ

Bán nhà Mặt tiền Phạm Văn Bạch, P.15, Q.Tân Bình; DT: 3,5–7 x 29m chũ L 120m2; Giá: 6 tỷ

Bán nhà Mặt tiền Âu Cơ, P.9, Q.Tân Bình; DT: 5–8 x 33m – Lửng, 1 Lầu; Giá: 11,8 tỷ

Bán nhà Mặt tiền Phạm Phú Thứ, P.10, Q.Tân Bình; DT: 4,2 x 25m; Giá: 18 tỷ

Bán nhà Mặt tiền Trần Thái Tông, Q.Tân Bình; DT: 6-8 x 27m= 186m2, 3 Lầu; Giá: 12 tỷ

Bán nhà Hẻm 8m Đường C1, P.13, Q.Tân Bình; DT: 7 x 42m; Giá: 15,5 tỷ

Bán nhà Hẻm 8m Trường Chinh, P.13, Q.Tân Bình; DT: 8 x 12m, 4 Lầu; Giá: 8,7 tỷ

Bán nhà Mặt tiền Nguyễn Bá Tuyển- K300, Q.Tân Bình; DT: 6,8 x 33m, 3 Lầu; Giá: 18,7 tỷ

Bán nhà Mặt tiền Nguyễn Trọng Tuyển, P.1, Q.Tân Bình; DT: 7 x 30m, 2 Lầu; Giá: 25 tỷ

Bán nhà Mặt tiền Tân Hải, P.13, Q.Tân Bình; DT: 19,5 x 43m, 1 Lầu; Giá: 60 tỷ

Giá
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Diện tích
-1
Pháp lý
Mục đích sử dụng
Lợi thế bất động sản
Đơn vị đăng tin

Bds Madani

Bds Madani
Di động : 0909848042
Liên hệ với người đăng tin
Nội dung
Tên
Email
Điện thoại
Ads banner of dautubatongsan1