Bảo mật


Hội đầu tư bất động sản Việt Nam:

+ Cam kết bảo mật thông tin cá nhân của các Thành viên.

+ Cam kết bảo mật thông tin cá của các Nhà đầu tư.

Nhà đầu tư cần liên hệ Ban quản trị Hội để nhận Mã số hội viên và thẻ...

 

Email: info@dautubatdongsan.vn

Address: 2/9 Phạm Cự Lượng, Phường 2, Q. Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh