Ðiện thoại: 0988007784
Email: vugianguyen1995@gmail.com
160000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Đan Phượng
05/02/2018
800000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Hoài Đức
10/01/2018
21000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Hoài Đức
08/01/2018