Ðiện thoại: 01296246148
Email: luongchinhduc195@gmail.com
160000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Đan Phượng
11/01/2018
800000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Hoài Đức
10/01/2018
21000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Hoài Đức
08/01/2018
250000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Hoài Đức
02/01/2018
250000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Hoài Đức
02/01/2018