Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
2700000000
Thành phố Nha Trang
18/02/2018
64triệu/m2
Thành phố Nha Trang
18/02/2018
36triệu/m2
Thành phố Nha Trang
18/02/2018
2700000000
Thành phố Nha Trang
18/02/2018
-890000000 VNĐ/Tổng diện tích
Thành phố Nha Trang
18/02/2018
850000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 2
17/02/2018
950000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 2
16/02/2018
1050000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 2
16/02/2018
2700000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
16/02/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 1
14/02/2018
1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hoàn Kiếm
13/02/2018
900000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 2
13/02/2018
900000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 2
13/02/2018
950000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 2
13/02/2018
950000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 2
12/02/2018
900000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 2
12/02/2018
1000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Đông Anh
12/02/2018
800000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 2
11/02/2018
900000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 2
11/02/2018
850000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 2
11/02/2018
900000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 2
10/02/2018
1100000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 2
10/02/2018
750000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 2
10/02/2018
40000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Thanh Xuân
10/02/2018
132000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ba Đình
10/02/2018