Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
5300000000 VNĐ/Tổng diện tích
Thị xã Bà Rịa
09/02/2018
5300000000 VNĐ/Tổng diện tích
Thị xã Bà Rịa
08/02/2018
8000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
07/02/2018
7600000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 7
05/02/2018
160000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Đan Phượng
05/02/2018
1900000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 12
03/02/2018
1900000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 12
02/02/2018
1900000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 12
02/02/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
02/02/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
01/02/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
01/02/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
01/02/2018
5100000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
01/02/2018
4500000000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Đan Phượng
31/01/2018
5300000000 VNĐ/Tổng diện tích
Thị xã Bà Rịa
30/01/2018
11200000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 2
29/01/2018
5300000000 VNĐ/Tổng diện tích
Thị xã Bà Rịa
29/01/2018
5300000000 VNĐ/Tổng diện tích
Thị xã Bà Rịa
29/01/2018
2570000000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Hoài Đức
29/01/2018