Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
8000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 2
23/05/2018
1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Long Biên
23/05/2018
400000000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Bến Cát
23/05/2018
8000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Văn Giang
22/05/2018
8000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Văn Giang
22/05/2018
21500000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hoàng Mai
22/05/2018
0000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hải Châu
22/05/2018