Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Cầu Giấy
23/05/2018
2850000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Cầu Giấy
23/05/2018
2650000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Cầu Giấy
23/05/2018
3500000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Cầu Giấy
23/05/2018
3150000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Cầu Giấy
22/05/2018
6950000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Cầu Giấy
22/05/2018
3680000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Cầu Giấy
21/05/2018
20000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Cầu Giấy
21/05/2018
3550000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Cầu Giấy
21/05/2018
4600000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Cầu Giấy
21/05/2018
3200000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Cầu Giấy
20/05/2018