Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
14000000
Thành phố Vũng Tàu
19/04/2017
6 triệu/m2
Thị xã Bà Rịa
04/12/2012
2,1 triệu/m2
Thị xã Bà Rịa
04/12/2012
12,5 triệu/m2
Thành phố Vũng Tàu
03/12/2012
11 triệu/m2
Thành phố Vũng Tàu
03/12/2012
11 triệu/m2
Thành phố Vũng Tàu
03/12/2012