Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
4,5 triệu/m2
Huyện Long Thành
02/12/2012
3,3 triệu/m2
Huyện Trảng Bom
02/12/2012
9,2 triệu/m2
Huyện Trảng Bom
01/12/2012
350 triệu/nền
Huyện Long Thành
30/08/2012
219 triệu/nền
Huyện Long Thành
30/08/2012
620 triệu/nền
Huyện Long Thành
30/08/2012
350 triệu/nền.
Huyện Long Thành
16/07/2012
440 triệu/nền
Huyện Long Thành
11/07/2012
350 triệu/nền
Huyện Long Thành
09/07/2012
219 triệu
Huyện Long Thành
07/07/2012
3,5 triệu/m2
Huyện Long Thành
05/07/2012
129 triệu/nền
Huyện Long Thành
19/06/2012
350 triệu/nền
Huyện Long Thành
16/06/2012
214 triệu
Huyện Long Thành
21/05/2012
124 triệu/nền
Huyện Long Thành
16/05/2012
124 triệu
Huyện Long Thành
11/05/2012
185 Triệu/nền
Huyện Long Thành
28/04/2012
3,2 triệu/m2
Huyện Trảng Bom
13/04/2012
220 triệu.
Thành phố Biên hòa
09/03/2012
2.850.000 m2
Huyện Long Thành
21/02/2012