Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
20 triệu/m2
Thành phố Hồ Chí Minh
04/01/2018
18 triệu/m2
Thành phố Hồ Chí Minh
04/01/2018
16 triệu/m2
Thành phố Hồ Chí Minh
04/01/2018
10 triệu/m2
Thành phố Hồ Chí Minh
04/01/2018
8 triệu/m2
Thành phố Hồ Chí Minh
03/01/2018
10triệu/m2
Thành phố Hồ Chí Minh
29/12/2017
3,3 tỷ
Thành phố Hồ Chí Minh
28/12/2017
9.5 triệu/m2
Thành phố Hồ Chí Minh
28/12/2017