Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
11,9 triệu/m2
Quận Gò Vấp
05/02/2013
900 triệu
Thành phố Hồ Chí Minh
05/02/2013
800 triệu/căn
Quận Gò Vấp
05/02/2013
699 triệu
Quận Gò Vấp
05/02/2013
6,5 triệu/tháng
Thành phố Hồ Chí Minh
05/02/2013
5 triệu/tháng
Thành phố Hồ Chí Minh
05/02/2013
4 triệu/tháng
Huyện Bình Chánh
05/02/2013
9 triệu/tháng
Thành phố Hồ Chí Minh
05/02/2013
5,5 triệu/tháng
Thành phố Hồ Chí Minh
05/02/2013
9 triệu/tháng
Thành phố Hồ Chí Minh
05/02/2013
10 triệu/tháng
Thành phố Hồ Chí Minh
05/02/2013
5 triệu/tháng
Thành phố Hồ Chí Minh
05/02/2013
6,5 triệu/tháng
Thành phố Hồ Chí Minh
05/02/2013
4 triệu/tháng
Thành phố Hồ Chí Minh
05/02/2013
7,5 triệu/tháng
Thành phố Hồ Chí Minh
05/02/2013
9 triệu/tháng
Thành phố Hồ Chí Minh
05/02/2013
15,5 triệu/tháng
Thành phố Hồ Chí Minh
05/02/2013
16,5 triệu/tháng
Thành phố Hồ Chí Minh
05/02/2013
12,5 triệu/tháng
Thành phố Hồ Chí Minh
05/02/2013
6,5 triệu/tháng
Thành phố Hồ Chí Minh
05/02/2013
13,5 triệu/ tháng
Thành phố Hồ Chí Minh
05/02/2013
17,7 triệu/tháng
Thành phố Hồ Chí Minh
05/02/2013
5,5 triệu/tháng
Thành phố Hồ Chí Minh
05/02/2013