Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
2700000000
Thành phố Nha Trang
10/04/2018
36triệu/m2
Thành phố Nha Trang
10/04/2018
64triệu/m2
Thành phố Nha Trang
10/04/2018
2700000000
Thành phố Nha Trang
10/04/2018
30000000
Thành phố Nha Trang
15/11/2017
38 triêu/m2
Thành phố Nha Trang
27/10/2017
630000000
Thành phố Nha Trang
12/07/2017
28 triệu/m2
Thành phố Nha Trang
16/12/2016