Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Sơn Trà
26/05/2018
6300000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hải Châu
26/05/2018
2100000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Liên Chiểu
26/05/2018
1340800000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ngũ Hành Sơn
25/05/2018
2804640000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Liên Chiểu
25/05/2018
1340800000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ngũ Hành Sơn
25/05/2018
2804640000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Liên Chiểu
25/05/2018
2100000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Liên Chiểu
25/05/2018
8000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ngũ Hành Sơn
25/05/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Sơn Trà
25/05/2018
1450000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ngũ Hành Sơn
24/05/2018
0000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Hòa Vang
24/05/2018
1340800000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ngũ Hành Sơn
24/05/2018
2804640000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Liên Chiểu
24/05/2018
8000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ngũ Hành Sơn
24/05/2018
1340800000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ngũ Hành Sơn
24/05/2018
2804640000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Liên Chiểu
24/05/2018
8000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ngũ Hành Sơn
23/05/2018
2804640000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Liên Chiểu
23/05/2018
2804640000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Liên Chiểu
23/05/2018
0000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hải Châu
22/05/2018
0000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Cẩm Lệ
22/05/2018
4000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Liên Chiểu
22/05/2018