Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
16000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Sơn Trà
20/07/2017
5000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ngũ Hành Sơn
20/07/2017
5000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ngũ Hành Sơn
20/07/2017
1850000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Sơn Trà
18/07/2017
1800000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hải Châu
18/07/2017
1490000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Thanh Khê
16/07/2017
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hải Châu
15/07/2017
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hải Châu
14/07/2017
960000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Cẩm Lệ
13/07/2017
1900000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hải Châu
13/07/2017
1080000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Thanh Khê
13/07/2017
3800000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Sơn Trà
07/07/2017
350 triệu
Quận Hải Châu
04/12/2012