Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
58000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ngũ Hành Sơn
05/02/2018
45000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Sơn Trà
01/02/2018
24300000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Liên Chiểu
01/02/2018
45000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Sơn Trà
01/02/2018
1700000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Liên Chiểu
31/01/2018
1700000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Liên Chiểu
30/01/2018
30000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Sơn Trà
30/01/2018
30000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Sơn Trà
28/01/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ngũ Hành Sơn
22/01/2018
8500000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Sơn Trà
22/01/2018
400000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Sơn Trà
19/01/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ngũ Hành Sơn
18/01/2018
2000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ngũ Hành Sơn
18/01/2018
36000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ngũ Hành Sơn
18/01/2018