Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
3000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Thành Phố Hạ Long
25/05/2018
0000 VNĐ/Tổng diện tích
Thành Phố Hạ Long
23/05/2018
1200000000 VNĐ/Tổng diện tích
Thành Phố Hạ Long
21/05/2018
800000000 VNĐ/Tổng diện tích
Thành Phố Hạ Long
21/05/2018
6000000 VNĐ/Tổng diện tích
Thành Phố Hạ Long
18/05/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Thành Phố Hạ Long
15/05/2018
33000 VNĐ/Tổng diện tích
Thành Phố Hạ Long
13/05/2018
62000 VNĐ/Tổng diện tích
Thành Phố Hạ Long
12/05/2018
62000 VNĐ/Tổng diện tích
Thành Phố Hạ Long
12/05/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Thành Phố Hạ Long
09/05/2018
4020000000 VNĐ/Tổng diện tích
Thành Phố Hạ Long
07/05/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Thành Phố Hạ Long
06/05/2018
3000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Thành Phố Hạ Long
05/05/2018
4020000000 VNĐ/Tổng diện tích
Thành Phố Hạ Long
05/05/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Thành Phố Hạ Long
03/05/2018