Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Thành Phố Bắc Ninh
11/12/2017
2500000000 VNĐ/Tổng diện tích
Thành Phố Bắc Ninh
01/12/2017
2500000000 VNĐ/Tổng diện tích
Thành Phố Bắc Ninh
30/11/2017
2500000000 VNĐ/Tổng diện tích
Thành Phố Bắc Ninh
30/11/2017
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Thành Phố Bắc Ninh
26/11/2017
1750000 VNĐ/Tổng diện tích
Thành Phố Bắc Ninh
22/11/2017
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Tiên Du
22/11/2017
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Thành Phố Bắc Ninh
22/11/2017
1400000000 VNĐ/Tổng diện tích
Thành Phố Bắc Ninh
18/11/2017
1400000 VNĐ/Tổng diện tích
Thành Phố Bắc Ninh
17/11/2017
1250000 VNĐ/Tổng diện tích
Thành Phố Bắc Ninh
17/11/2017