Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
-4800000000 VNĐ/Tổng diện tích
Tỉnh Thái Nguyên
22/05/2018
-4800000000 VNĐ/Tổng diện tích
Tỉnh Thái Nguyên
19/05/2018
6300000000 VNĐ/Tổng diện tích
Tỉnh Thái Nguyên
19/05/2018
6300000000 VNĐ/Tổng diện tích
Tỉnh Thái Nguyên
18/05/2018
0000 VNĐ/Tổng diện tích
Tỉnh Thái Nguyên
15/05/2018
1000 VNĐ/Tổng diện tích
Tỉnh Thái Nguyên
14/05/2018
-9999000 VNĐ/Tổng diện tích
Tỉnh Thái Nguyên
11/05/2018
0000 VNĐ/Tổng diện tích
Tỉnh Thái Nguyên
09/05/2018
0000 VNĐ/Tổng diện tích
Tỉnh Thái Nguyên
09/05/2018
-98989898000 VNĐ/Tổng diện tích
Tỉnh Thái Nguyên
08/05/2018
-98989898000 VNĐ/Tổng diện tích
Tỉnh Thái Nguyên
08/05/2018
0000 VNĐ/Tổng diện tích
Tỉnh Thái Nguyên
08/05/2018
0000 VNĐ/Tổng diện tích
Tỉnh Thái Nguyên
08/05/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Tỉnh Thái Nguyên
04/05/2018
0000 VNĐ/Tổng diện tích
Tỉnh Thái Nguyên
03/05/2018
868686000 VNĐ/Tổng diện tích
Tỉnh Thái Nguyên
23/04/2018
-16666666000 VNĐ/Tổng diện tích
Tỉnh Thái Nguyên
23/04/2018
989899000 VNĐ/Tổng diện tích
Tỉnh Thái Nguyên
14/04/2018
686868000 VNĐ/Tổng diện tích
Tỉnh Thái Nguyên
10/04/2018
686868000 VNĐ/Tổng diện tích
Tỉnh Thái Nguyên
09/04/2018
898989000 VNĐ/Tổng diện tích
Tỉnh Thái Nguyên
04/04/2018
686868000 VNĐ/Tổng diện tích
Tỉnh Thái Nguyên
03/04/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Tỉnh Thái Nguyên
23/03/2018