Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
364000000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện An Dương
24/09/2017
1300000000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện An Dương
23/09/2017
364000000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện An Dương
23/09/2017
1260000000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện An Dương
22/09/2017
4500000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Lê Chân
22/09/2017
7200000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đồ Sơn
22/09/2017
364000000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện An Dương
21/09/2017
7500000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Thủy Nguyên
01/09/2017
7500000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Thủy Nguyên
01/09/2017
7500000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Thủy Nguyên
26/08/2017
7500000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Thủy Nguyên
25/08/2017
7500000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Thủy Nguyên
25/08/2017
7500000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Thủy Nguyên
16/08/2017
410
Thành phố Hải Phòng
19/07/2017
9tr/m2
Thành phố Hải Phòng
30/06/2017