Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
30.6 triệu
Quận Bình Thạnh
21/03/2018
40 triệu/m2
Quận Bình Thạnh
21/12/2012
3,84 tỷ
Quận Bình Thạnh
04/12/2012
17 triệu/tháng
Quận Bình Thạnh
04/12/2012
26 triệu/tháng
Quận Bình Thạnh
03/12/2012
37 triệu/tháng
Quận Bình Thạnh
03/12/2012
18 triệu/tháng
Quận Bình Thạnh
03/12/2012
26 triệu/tháng
Quận Bình Thạnh
03/12/2012
40 triệu/m2
Quận Bình Thạnh
02/12/2012
30 triệu/tháng
Quận Bình Thạnh
02/12/2012
41 triệu/m2
Quận Bình Thạnh
02/12/2012
22 triệu/tháng
Quận Bình Thạnh
02/12/2012
34 triệu/tháng
Quận Bình Thạnh
02/12/2012
32 tỷ
Quận Bình Thạnh
31/07/2012
25 triệu/tháng
Quận Bình Thạnh
26/07/2012