Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
18 triệu/tháng
Quận Bình Thạnh
03/01/2013
20 triệu/tháng
Quận Bình Thạnh
21/12/2012
28 triệu/tháng
Quận Bình Thạnh
13/12/2012
12 triệu/tháng
Quận Bình Thạnh
03/12/2012
12 triệu/tháng
Quận Bình Thạnh
03/12/2012
33 triệu/m2
Quận Bình Thạnh
03/12/2012
31 triệu/tháng
Quận Bình Thạnh
02/12/2012