Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
88000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
27/05/2017
95000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 10
27/05/2017
105000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 11
27/05/2017
14000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Phú Nhuận
27/05/2017
1350000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Phú Nhuận
27/05/2017
1100000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 7
27/05/2017
43000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 6
27/05/2017
43000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 6
27/05/2017
263000000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Bình Chánh
27/05/2017
1360000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 9
26/05/2017
13600000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 9
26/05/2017
13600000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 9
26/05/2017
1100000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 7
26/05/2017
525000000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Bình Chánh
26/05/2017