Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
1200000000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Bình Chánh
20/09/2017
2700000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 10
20/09/2017
640000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 12
20/09/2017
1500000000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Hóc Môn
20/09/2017
289000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Thủ Đức
20/09/2017
75000000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Bình Chánh
20/09/2017
1100000000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Hóc Môn
20/09/2017
3200000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Tân Bình
20/09/2017
25000000
Quận Thủ Đức
19/09/2017
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 1
19/09/2017
1550000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Thủ Đức
19/09/2017
1200000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Thủ Đức
19/09/2017
1700000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 12
19/09/2017
880000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Bình Chánh
18/09/2017
521000000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Bình Chánh
18/09/2017
8000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 7
18/09/2017
750000000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Bình Chánh
18/09/2017
690000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 12
18/09/2017
4200000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Phú Nhuận
18/09/2017
32000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 5
17/09/2017
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận 1
17/09/2017