Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hoàn Kiếm
17/03/2018
2200000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hoàn Kiếm
14/03/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hoàn Kiếm
13/03/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hoàn Kiếm
13/03/2018
5500000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hoàn Kiếm
10/03/2018
4100000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hoàn Kiếm
10/03/2018
4000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hoàn Kiếm
10/03/2018
6675000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hoàn Kiếm
10/03/2018
3800000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hoàn Kiếm
10/03/2018
3800000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hoàn Kiếm
10/03/2018
3800000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hoàn Kiếm
10/03/2018
3560000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hoàn Kiếm
10/03/2018
3600000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hoàn Kiếm
10/03/2018
3600000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hoàn Kiếm
10/03/2018
3900000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hoàn Kiếm
10/03/2018
3600000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hoàn Kiếm
10/03/2018
3500000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hoàn Kiếm
10/03/2018
3500000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hoàn Kiếm
10/03/2018
3500000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hoàn Kiếm
10/03/2018
3500000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hoàn Kiếm
09/03/2018
27360000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hoàn Kiếm
05/03/2018
5000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hoàn Kiếm
04/03/2018
9000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hoàn Kiếm
04/03/2018
9000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hoàn Kiếm
04/03/2018
1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hoàn Kiếm
13/02/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hoàn Kiếm
29/01/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hoàn Kiếm
29/01/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hoàn Kiếm
28/01/2018
13800000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hoàn Kiếm
28/01/2018
13800000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hoàn Kiếm
28/01/2018