Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
3000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ba Đình
26/07/2017
3200000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ba Đình
25/07/2017
250000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ba Đình
25/07/2017
250000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ba Đình
25/07/2017
3500000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ba Đình
23/07/2017
5000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ba Đình
20/07/2017
1800000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ba Đình
18/07/2017
10 triệu/tháng
Quận Ba Đình
07/12/2012