Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
6500000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ba Đình
19/02/2018
132000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ba Đình
10/02/2018
4738000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ba Đình
10/02/2018
11300000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ba Đình
09/02/2018
13200000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ba Đình
08/02/2018
435000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ba Đình
05/02/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ba Đình
01/02/2018
130000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ba Đình
01/02/2018
2700000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ba Đình
01/02/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ba Đình
30/01/2018
85000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ba Đình
27/01/2018
14000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ba Đình
26/01/2018
130000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ba Đình
25/01/2018
85000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ba Đình
22/01/2018
433000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ba Đình
20/01/2018
100000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ba Đình
18/01/2018
4300000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ba Đình
16/01/2018
4300000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ba Đình
16/01/2018
2800000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ba Đình
12/01/2018
2800000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ba Đình
12/01/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ba Đình
11/01/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ba Đình
11/01/2018
2700000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ba Đình
27/12/2017