Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ba Đình
23/09/2017
1300000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ba Đình
31/08/2017
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ba Đình
30/08/2017
4900000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ba Đình
26/08/2017
3000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ba Đình
25/08/2017
3000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ba Đình
25/08/2017
4700000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ba Đình
25/08/2017
4700000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ba Đình
25/08/2017
4200000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ba Đình
22/08/2017
4200000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ba Đình
22/08/2017
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ba Đình
22/08/2017
4700000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ba Đình
21/08/2017
4700000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ba Đình
21/08/2017
3600000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ba Đình
21/08/2017
3600000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ba Đình
21/08/2017
4700000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ba Đình
19/08/2017
3600000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ba Đình
19/08/2017
10 triệu/tháng
Quận Ba Đình
07/12/2012