Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
0000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ba Đình
25/05/2018
0000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ba Đình
24/05/2018
0000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ba Đình
22/05/2018
0000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ba Đình
18/05/2018
0000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ba Đình
18/05/2018
0000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ba Đình
16/05/2018
12000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ba Đình
15/05/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ba Đình
14/05/2018
0000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ba Đình
12/05/2018
12000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ba Đình
12/05/2018
12000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ba Đình
07/05/2018
14000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ba Đình
05/05/2018
12000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Ba Đình
05/05/2018