Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
6500000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
04/12/2017
3100000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
03/12/2017
3100000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
03/12/2017
3100000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
03/12/2017
3100000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
03/12/2017
3600000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
02/12/2017
3600000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
02/12/2017
-5900000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
02/12/2017
7000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
30/11/2017
5000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
26/11/2017
1000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
24/11/2017
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
24/11/2017
2950000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
24/11/2017
5000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
23/11/2017
2950000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
23/11/2017