Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
12500000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
21/04/2018
5700000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
21/04/2018
1500000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
20/04/2018
29000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
19/04/2018
42000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
19/04/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
18/04/2018
5000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
17/04/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
17/04/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
17/04/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
17/04/2018
5000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
15/04/2018
5000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
13/04/2018
3700000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
09/04/2018
4800000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
09/04/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
09/04/2018
3800000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
09/04/2018
4000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
09/04/2018
3900000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
08/04/2018