Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
16500000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
25/03/2018
2450000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
23/03/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
23/03/2018
9000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
22/03/2018
2300000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
22/03/2018
260000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
20/03/2018
-19000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
19/03/2018
1200000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
19/03/2018
4600000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
18/03/2018
4200000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
16/03/2018
3100000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
16/03/2018
-10500000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
15/03/2018
-10500000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
15/03/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
15/03/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
14/03/2018
4000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
12/03/2018
3950000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
12/03/2018
4600000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
11/03/2018
5600000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
11/03/2018
5200000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
11/03/2018
5100000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
11/03/2018
5200000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
11/03/2018
5100000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
11/03/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
11/03/2018