Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
12000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
26/02/2018
3300000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
25/02/2018
5400000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
21/02/2018
2700000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
16/02/2018
8000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
07/02/2018
11800000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
06/02/2018
31000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
06/02/2018
7500000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
05/02/2018
13200000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
30/01/2018
12000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
30/01/2018
2500000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
29/01/2018
12000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
29/01/2018
485000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
29/01/2018
45000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
28/01/2018
45000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
28/01/2018
12000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
25/01/2018
12000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
25/01/2018
12000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
24/01/2018
12000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
23/01/2018
12000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
22/01/2018
5800000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
21/01/2018
2600000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
20/01/2018
2600000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
20/01/2018
6000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
18/01/2018
60000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
18/01/2018
12000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
17/01/2018
2800000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
16/01/2018
2800000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
16/01/2018