Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
2850000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
16/01/2018
2850000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
16/01/2018
13000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
16/01/2018
45000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
15/01/2018
45000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
15/01/2018
2750000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
14/01/2018
2750000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
14/01/2018
2800000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
14/01/2018
2800000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
14/01/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
12/01/2018
17000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
11/01/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
11/01/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
10/01/2018
3200000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
09/01/2018
3000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
09/01/2018
3000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
09/01/2018
48000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
09/01/2018
2950000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
06/01/2018
93000000/m2
Quận Đống Đa
02/01/2018
5800000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
26/12/2017
3900000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
26/12/2017
3900000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
26/12/2017