Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
5800000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
26/12/2017
2950000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
25/12/2017
2950000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
25/12/2017
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
25/12/2017
3700000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
24/12/2017
3700000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
24/12/2017
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
24/12/2017
3350000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
23/12/2017
3350000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
22/12/2017
3350000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
22/12/2017
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
22/12/2017
3350000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
21/12/2017
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
21/12/2017
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
21/12/2017
6500000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
20/12/2017
5400000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
20/12/2017
8000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
18/12/2017
3550000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
18/12/2017
3550000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
18/12/2017
3550000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
18/12/2017
3550000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
18/12/2017
2400000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
17/12/2017
2400000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
17/12/2017