Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
3400000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
17/12/2017
3400000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
17/12/2017
6000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
16/12/2017
18900000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
16/12/2017
1000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
15/12/2017
2000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
14/12/2017
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
14/12/2017
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
14/12/2017
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
14/12/2017
3450000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
13/12/2017
3450000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
13/12/2017
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
13/12/2017
1000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
12/12/2017
1000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
12/12/2017
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
11/12/2017
4700000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
09/12/2017
4700000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
09/12/2017
103000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
09/12/2017
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
08/12/2017
3700000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
07/12/2017
3700000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
07/12/2017
4400000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
06/12/2017
4400000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
06/12/2017
3000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
06/12/2017
3000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Đống Đa
06/12/2017