Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hai Bà Trưng
24/04/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hai Bà Trưng
23/04/2018
1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hai Bà Trưng
23/04/2018
5700000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hai Bà Trưng
22/04/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hai Bà Trưng
19/04/2018
40000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hai Bà Trưng
19/04/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hai Bà Trưng
13/04/2018
12500000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hai Bà Trưng
11/04/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hai Bà Trưng
06/04/2018
4700000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hai Bà Trưng
06/04/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hai Bà Trưng
06/04/2018