Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
30000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hai Bà Trưng
22/01/2018
60000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hai Bà Trưng
19/01/2018
60000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hai Bà Trưng
19/01/2018
30000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hai Bà Trưng
19/01/2018
3300000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hai Bà Trưng
17/01/2018
70000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hai Bà Trưng
17/01/2018
20000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hai Bà Trưng
17/01/2018
20000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hai Bà Trưng
17/01/2018
3300000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hai Bà Trưng
16/01/2018
60000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hai Bà Trưng
12/01/2018
3500000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hai Bà Trưng
11/01/2018
3500000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hai Bà Trưng
11/01/2018
2200000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hai Bà Trưng
08/01/2018
1600000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hai Bà Trưng
06/01/2018
1600000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hai Bà Trưng
06/01/2018
12700000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hai Bà Trưng
05/01/2018
10000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hai Bà Trưng
04/01/2018
10000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hai Bà Trưng
04/01/2018
3250000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hai Bà Trưng
01/01/2018
3250000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hai Bà Trưng
30/12/2017
12000000
Quận Hai Bà Trưng
28/12/2017
3250000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hai Bà Trưng
27/12/2017