Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
2500000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Thanh Xuân
24/04/2018
3900000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Thanh Xuân
24/04/2018
5800000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Thanh Xuân
23/04/2018
3900000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Thanh Xuân
23/04/2018
37000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Thanh Xuân
23/04/2018
2000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Thanh Xuân
21/04/2018
3900000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Thanh Xuân
21/04/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Thanh Xuân
19/04/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Thanh Xuân
18/04/2018
3900000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Thanh Xuân
18/04/2018