Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Thanh Xuân
17/10/2017
13100000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Thanh Xuân
12/10/2017
13100000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Thanh Xuân
10/10/2017
4600000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Thanh Xuân
06/10/2017
3200000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Thanh Xuân
06/10/2017
1830000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Thanh Xuân
02/10/2017
2000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Thanh Xuân
29/09/2017
800000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Thanh Xuân
28/09/2017
80000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Thanh Xuân
28/09/2017
2200000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Thanh Xuân
25/09/2017
20000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Thanh Xuân
14/09/2017
1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Thanh Xuân
13/09/2017
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Thanh Xuân
09/09/2017