Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
8900000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Thanh Xuân
07/01/2018
3400000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Thanh Xuân
06/01/2018
4300000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Thanh Xuân
06/01/2018
3300000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Thanh Xuân
05/01/2018
3940000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Thanh Xuân
05/01/2018
3450000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Thanh Xuân
05/01/2018
4300000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Thanh Xuân
03/01/2018
3880000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Thanh Xuân
30/12/2017
9200000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Thanh Xuân
29/12/2017
5800000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Thanh Xuân
27/12/2017
7280000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Thanh Xuân
26/12/2017
5200000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Thanh Xuân
26/12/2017
5700000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Thanh Xuân
26/12/2017
2650000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Thanh Xuân
25/12/2017
2650000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Thanh Xuân
25/12/2017
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Thanh Xuân
25/12/2017
-80000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Thanh Xuân
24/12/2017