Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Cầu Giấy
23/10/2017
2800000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Cầu Giấy
20/10/2017
3900000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Cầu Giấy
20/10/2017
37000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Cầu Giấy
18/10/2017
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Cầu Giấy
16/10/2017
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Cầu Giấy
16/10/2017
15000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Cầu Giấy
14/10/2017
1750000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Cầu Giấy
10/10/2017
10000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Cầu Giấy
10/10/2017
106000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Cầu Giấy
05/10/2017
106000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Cầu Giấy
05/10/2017
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Cầu Giấy
04/10/2017