Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
5000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Cầu Giấy
27/05/2017
5000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Cầu Giấy
26/05/2017
5900000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Cầu Giấy
26/05/2017
5000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Cầu Giấy
25/05/2017
45000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Cầu Giấy
25/05/2017
32 triệu/m2
Quận Cầu Giấy
04/02/2013
110 triệu/m2
Quận Cầu Giấy
04/02/2013
37 triệu/m2
Quận Cầu Giấy
23/01/2013
34 triệu/m2
Quận Cầu Giấy
21/01/2013
thương lượng
Quận Cầu Giấy
18/01/2013