Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
Thương lượng
Quận Cầu Giấy
03/12/2012
45 triệu/tháng
Quận Cầu Giấy
03/12/2012
24 tỷ
Quận Cầu Giấy
02/12/2012
998 triệu
Quận Cầu Giấy
02/12/2012
30 triệu/m2
Quận Cầu Giấy
02/12/2012