Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
8000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Cầu Giấy
09/01/2018
6450000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Cầu Giấy
08/01/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Cầu Giấy
08/01/2018
176000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Cầu Giấy
06/01/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Cầu Giấy
05/01/2018
32000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Cầu Giấy
05/01/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Cầu Giấy
03/01/2018
3000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Cầu Giấy
03/01/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Cầu Giấy
03/01/2018
3800000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Cầu Giấy
03/01/2018
11000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Cầu Giấy
28/12/2017
3800000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Cầu Giấy
27/12/2017
2794000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Cầu Giấy
26/12/2017
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Cầu Giấy
23/12/2017
3800000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Cầu Giấy
23/12/2017
6400000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Cầu Giấy
22/12/2017