Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
11000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Cầu Giấy
28/12/2017
3800000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Cầu Giấy
27/12/2017
2794000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Cầu Giấy
26/12/2017
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Cầu Giấy
23/12/2017
3800000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Cầu Giấy
23/12/2017
6400000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Cầu Giấy
22/12/2017
4300000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Cầu Giấy
22/12/2017
10000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Cầu Giấy
22/12/2017