Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Cầu Giấy
04/04/2018
90000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Cầu Giấy
04/04/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Cầu Giấy
04/04/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Cầu Giấy
04/04/2018
2300000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Cầu Giấy
03/04/2018
1800000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Cầu Giấy
03/04/2018
2400000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Cầu Giấy
02/04/2018
1800000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Cầu Giấy
31/03/2018
435000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Cầu Giấy
28/03/2018
11000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Cầu Giấy
28/03/2018
45000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Cầu Giấy
28/03/2018
11000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Cầu Giấy
27/03/2018
90000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Cầu Giấy
26/03/2018