Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
4000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Cầu Giấy
25/03/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Cầu Giấy
25/03/2018
35000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Cầu Giấy
24/03/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Cầu Giấy
24/03/2018
1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Cầu Giấy
22/03/2018
3000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Cầu Giấy
21/03/2018
1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Cầu Giấy
21/03/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Cầu Giấy
21/03/2018
1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Cầu Giấy
19/03/2018
32000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Cầu Giấy
18/03/2018
4000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Cầu Giấy
18/03/2018