Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Cầu Giấy
13/03/2018
3000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Cầu Giấy
12/03/2018
3000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Cầu Giấy
12/03/2018
3000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Cầu Giấy
11/03/2018
3700000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Cầu Giấy
10/03/2018
3000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Cầu Giấy
10/03/2018
9300000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Cầu Giấy
10/03/2018
2450000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Cầu Giấy
09/03/2018
2450000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Cầu Giấy
08/03/2018
42000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Cầu Giấy
07/03/2018
4850000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Cầu Giấy
05/03/2018
4000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Cầu Giấy
05/03/2018
2800000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Cầu Giấy
01/03/2018