Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
1600000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hoàng Mai
08/06/2018
21500000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hoàng Mai
07/06/2018
0000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hoàng Mai
05/06/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hoàng Mai
05/06/2018
3500000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hoàng Mai
02/06/2018
1600000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hoàng Mai
01/06/2018
2720000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hoàng Mai
31/05/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hoàng Mai
31/05/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hoàng Mai
31/05/2018
0000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hoàng Mai
31/05/2018
5000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hoàng Mai
30/05/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hoàng Mai
30/05/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hoàng Mai
30/05/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hoàng Mai
30/05/2018