Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
1600000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Long Biên
20/03/2018
18500000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Long Biên
18/03/2018
18500000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Long Biên
16/03/2018
18500000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Long Biên
15/03/2018
18500000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Long Biên
14/03/2018
18500000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Long Biên
14/03/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Long Biên
13/03/2018
15000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Long Biên
12/03/2018
59000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Long Biên
10/03/2018
95000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Long Biên
09/03/2018
18500000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Long Biên
08/03/2018
4480000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Long Biên
07/03/2018
18500000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Long Biên
07/03/2018