Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Long Biên
14/10/2017
1200000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Long Biên
31/08/2017
2500000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Long Biên
30/08/2017
1200000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Long Biên
30/08/2017
1200000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Long Biên
30/08/2017
2600000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Long Biên
29/08/2017
26000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Long Biên
29/08/2017
2600000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Long Biên
29/08/2017
1200000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Long Biên
29/08/2017
26000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Long Biên
29/08/2017
1200000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Long Biên
28/08/2017
2600000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Long Biên
28/08/2017
2600000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Long Biên
25/08/2017