Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
2800000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Long Biên
21/04/2018
4250000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Long Biên
21/04/2018
5000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Long Biên
12/04/2018
65000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Long Biên
11/04/2018
2800000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Long Biên
11/04/2018
2800000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Long Biên
10/04/2018
1600000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Long Biên
09/04/2018
18000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Long Biên
06/04/2018
60000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Long Biên
04/04/2018
60000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Long Biên
04/04/2018
60000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Long Biên
04/04/2018
67000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Long Biên
03/04/2018
42000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Long Biên
03/04/2018
2800000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Long Biên
03/04/2018
2800000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Long Biên
03/04/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Long Biên
02/04/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Long Biên
29/03/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Long Biên
27/03/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Long Biên
24/03/2018
18500000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Long Biên
23/03/2018
1600000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Long Biên
20/03/2018
18500000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Long Biên
18/03/2018
18500000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Long Biên
16/03/2018