Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
1600000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Long Biên
17/01/2018
1600000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Long Biên
16/01/2018
1560000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Long Biên
16/01/2018
1600000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Long Biên
16/01/2018
1600000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Long Biên
15/01/2018
536000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Long Biên
03/01/2018
15600000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Long Biên
26/12/2017
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Long Biên
22/12/2017
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Long Biên
18/12/2017
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Long Biên
18/12/2017
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Long Biên
16/12/2017
21,4 tỷ
Quận Long Biên
04/12/2012