Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
7700000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Gia Lâm
17/05/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Gia Lâm
13/04/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Gia Lâm
15/03/2018
7681000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Gia Lâm
14/03/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Gia Lâm
03/03/2018
1249000000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Gia Lâm
24/01/2018
1249000000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Gia Lâm
24/01/2018
1149000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Gia Lâm
24/01/2018
6547000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Gia Lâm
19/01/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Gia Lâm
18/01/2018
43567000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Gia Lâm
17/01/2018
21232000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Gia Lâm
14/12/2017
98061000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Gia Lâm
06/12/2017
409019000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Gia Lâm
29/11/2017
1.05tỷ/tổng diện tích
Huyện Gia Lâm
10/09/2017
750 triệu/lô
Huyện Gia Lâm
01/12/2012
22 triệu/m2
Huyện Gia Lâm
20/02/2012