Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
35000000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Thanh Trì
03/02/2018
19,000,000
Huyện Thanh Trì
02/02/2018
35000000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Thanh Trì
01/02/2018
35000000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Thanh Trì
31/01/2018
35000000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Thanh Trì
31/01/2018
35000000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Thanh Trì
31/01/2018
19,000,000
Huyện Thanh Trì
31/01/2018
19,000,000
Huyện Thanh Trì
18/01/2018
1800000000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Thanh Trì
09/01/2018
20triệu/m2
Huyện Thanh Trì
09/01/2018
20triệu/m2
Huyện Thanh Trì
08/01/2018
20triệu/m2
Huyện Thanh Trì
04/01/2018
750000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Thanh Trì
28/12/2017