Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Thanh Trì
21/05/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Thanh Trì
21/05/2018
1300000000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Thanh Trì
11/05/2018
1800000000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Thanh Trì
06/05/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Thanh Trì
04/05/2018
1800000000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Thanh Trì
22/04/2018
19,000,000
Huyện Thanh Trì
16/04/2018
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Thanh Trì
13/04/2018
1800000000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Thanh Trì
12/04/2018
1300000000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Thanh Trì
09/04/2018
6500000000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Thanh Trì
09/04/2018
1500000000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Thanh Trì
30/03/2018
1800000000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Thanh Trì
29/03/2018
1300000000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Thanh Trì
21/03/2018
1300000000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Thanh Trì
12/03/2018
1802000000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Thanh Trì
12/03/2018
1500000000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Thanh Trì
09/03/2018