Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
2344000000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Từ Liêm
22/11/2017
1600000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Từ Liêm
22/11/2017
1600000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Từ Liêm
22/11/2017
3972000000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Từ Liêm
21/11/2017
1900000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Từ Liêm
16/11/2017
1100000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Từ Liêm
16/11/2017
1900000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Từ Liêm
15/11/2017
1100000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Từ Liêm
15/11/2017
1100000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Từ Liêm
15/11/2017
3000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Từ Liêm
14/11/2017
550,000,000
Huyện Từ Liêm
24/04/2017
27 triệu/m2
Huyện Từ Liêm
10/01/2017
26000000
Huyện Từ Liêm
25/08/2016
85 triệu/m2
Huyện Từ Liêm
21/01/2013