Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
9000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hà Đông
27/04/2017
-900000000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hà Đông
26/04/2017
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Quận Hà Đông
24/04/2017
53 triệu/m2
Quận Hà Đông
10/02/2017
10 triệu/m2
Quận Hà Đông
04/11/2016