Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
13000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Đan Phượng
03/04/2018
160000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Đan Phượng
05/02/2018
4500000000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Đan Phượng
31/01/2018
160000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Đan Phượng
11/01/2018
13,5 triệu/m2
Huyện Đan Phượng
04/12/2012
13 triệu/m2
Huyện Đan Phượng
04/12/2012